donderdag, 14. juli 2005 - 0:16

Lokale partijen maken zich op voor gemeenteraadsverkiezingen 2006

Overijssel

De Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen roept (nieuwe) lokale partijen op zich bij die vereniging te melden. De vereniging, belangenbehartiger voor lokale partijen in Nederland, kan die groeperingen ondersteuning bieden bij de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van dinsdag 7 maart 2006.

Plaatselijke politieke groeperingen, ook wel lokale partijen genoemd, maken al vele decennia deel uit van het bestuur van gemeenten. Deze hebben zich in veel gevallen ontwikkeld tot partijen met een brede visie op samenleving en bestuur. De verspreiding van lokale partijen begon op het platteland en kwam de afgelopen tien jaar ook in de grotere steden sterk op met stads- en leefbaarpartijen.

Niet gedwongen in het keurslijf van welke ideologie en landelijke partij ook, kijken zij uitsluitend met een inwonersoog naar hun eigen samenleving in dorps- of stadsverband en kiezen een snelle, efficiënte en pragmatische invalshoek voor lokale problemen. Dat ligt aan de basis van hun succes.
De trend voor wat betreft een goede zetelbezetting van lokale partijen zette zich na 1994, waarin ze als grote overwinnaar naar voren kwamen voort in zowel 1998 als 2002. In dat laatste jaar verdrongen de lokalen en leefbaren zelfs het CDA als grootste partij op lokaal niveau.

Veel lokale partijen weten heel goed wat succesvol campagnevoeren is en willen die kennis en kunde delen met elkaar en met starters op de lokale verkiezingsmarkt. Op 17 september organiseert de VPPG daartoe een minicongres en verkiezingscampagnemarkt in Zevenaar.
Geïnteresseerde nieuwe en bestaande lokale partijen kunnen zich daarvoor tot 1 september a.s. aanmelden bij:
Theo van Swol (voorzitter):tjpvanswol@wanadoo.nl
tel. 055-5218441
Jasmijn Miete (secretaris):jasmijnmiete@hotmail.com
tel. 0299-436971
Meer informatie: website vppg
De kosten voor deelname bedragen € 7,50 per persoon. Leden van de VPPG kunnen gratis deelnemen.
Na aanmelding volgt nadere informatie.
Provincie:
Tag(s):