donderdag, 9. juni 2005 - 8:45

Maastricht kiest voor zwembad in Geusselt

Maastricht

Eén gemeentelijk zwembad in de Geusselt, gekoppeld aan andere sportvoorzieningen. Een bad dat volledig voldoet aan de eisen voor moderne zwembaden. En dat het gehele jaar door voor uiteenlopende zwemactiviteiten kan worden gebruikt. Dat is de keuze die de gemeente op basis van de ‘Zwembadvisie Maastricht’ heeft gemaakt met betrekking tot het wenselijke aanbod van zwembaden in de stad. De zwemvisie ligt op 28 juni aanstaande ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

In het nieuwe zwembad, waarvan uiteraard nog onderzocht moet worden of plaatsing in de Geusselt financieel haalbaar is, kunnen straks verschillende doelgroepen terecht. Met deze opzet zullen in totaal circa 360.000 tot 390.000 zwembezoeken per jaar gerealiseerd kunnen worden, aldus het onderzoek van de Gemeente.

Omdat de mogelijkheden voor het ‘spectaculaire’ recreatieve zwemmen met voorzieningen als wildwaterbanen en glijbanen echter elders in de regio al ruim voorhanden zijn, heeft de gemeente besloten niet gekozen voor de optie van zwemparadijs.

Ook het andere scenario, te weten ‘het opvullen van leemtes’, waarbij de gemeente voor de opvulling van deze leemtes dus gebruik zou moeten kunnen maken van faciliteiten van derden, is niet gekozen. Met name de grote afhankelijkheid van deze derden speelt in dit besluit een grote rol.

Gezien de wens te komen tot een zo multifunctioneel mogelijk bad én gezien het grote aanbod van buitenbaden in Maastricht zullen er in het nieuwe gemeentelijk bad geen buitenbassins komen. De huidige lage bezoekersaantallen van het zwembad De Dousberg onderstrepen dit. De voorkeur van het college van burgemeester en wethouders gaat uit naar dubbelgebruik van de binnenbaden tijdens de zomer door ze te ontsluiten met een ligweide en een ruimte voor een klein bassin voor peuters en kleuters.

Indien de gemeenteraad straks kiest voor een centraal gemeentelijk zwembad, dan zal de openstelling van de huidige baden De Dousberg en Heer voor een periode van vijf jaar worden gegarandeerd. De gemeente zal in dat geval investeren in zwemveiligheid en hygiëne in beide baden. Verenigingen en andere groepen hoeven dan niet tijdelijk elders onderdak te zoeken.

© BON Gemeente Maastricht
Provincie:
Tag(s):