woensdag, 23. februari 2005 - 12:45

Mag privémailen onder werktijd?

Ruim éénderde van de werknemers in Nederland vindt dat e-mailen en internetten voor privedoeleinden moet kunnen onder werktijd. Dit is uit een onderzoek van Blauw Research in opdracht van Randstad Werkmonitor.

Totaal werden 440 werknemers ondervraagd. Uit het onderzoek kwam naar voren dat ongeveer 10 procent van de e-mails die verzonden en ontvangen worden door de werknemer niet-werkgerelateerd zijn. Ook geven de ondervraagden aan dat op grote schaal wordt gesurft voor eigen doeleinden onder werktijd.

Op de vraag of het e-mailen en internetten 'moet kunnen' onder werktijd zijn de meningen redelijk verdeeld. 35 Procent zegt dat dit gewoon moet kunnen tegenover 34 procent die meent dat het juist niet kan.

Verder komt naar voren dat 20 procent van de werknemers de collega’s aanspreken als zij hen ‘betrappen’ op internetten. Iets minder dan de helft (43%) geeft aan dit alleen te doen als het frequenter gebeurd. Ook op de vraag of de baas het e-mailgedrag moet kunnen controleren is de groep bijna gelijk verdeeld. 41 Procent zegt dat de baas dit moet kunnen en 42 procent zegt dat de werkgever juist niet het recht heeft om prive-mail te lezen.
Categorie:
Tag(s):