woensdag, 22. juni 2005 - 20:04

Majesteit! 25 jaar koningin Beatrix

Den Haag

Ter ere van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Beatrix is in de Grote of St. Jacobskerk in Den Haag de tentoonstelling Majesteit! 25 jaar koningin Beatrix te zien. De tentoonstelling brengt in beeld hoe koningin Beatrix invulling heeft gegeven aan het hoogste ambt van het land. Centraal staan de staatkundige en symbolische functie van de Koningin en de ceremonies die aan haar functioneren een koninklijke uitstraling en waardigheid geven.

Ook toont de tentoonstelling de staatkundige en de internationale rol van de Koningin en de relatie tussen de Koningin en de inwoners van ons land. De benoeming van ministers en staatssecretarissen, het ondertekenen van wetten en koninklijke besluiten, de rol van de Koningin als voorzitter van de Raad van State en haar contacten met de krijgsmacht spelen een belangrijke rol in het werk van de vorstin.

Minister-president Balkenende opende woensdag de tentoonstelling. De premier kreeg een boek over het 25-jarige jubileum van de vorstin. De tentoonstelling nog tot en met 21 augustus te zien in de Oude Kerk Grote of St. Jacobskerk in Den Haag.

©BON / Foto’s Ronald Fleurbaaij
Provincie:
Tag(s):