donderdag, 28. april 2005 - 15:45

Maximumsnelheid bussen omhoog

Amsterdam

Bussen mogen vanaf 1 mei honderd kilometer per uur rijden op de snelweg. Deze maximumsnelheid ligt nu nog op tachtig. De nieuwe snelheidslimiet geldt niet voor alle bussen. Alleen touringcars zonder staanplaats en met veiligheidsvoorzieningen zoals een antiblokkeersysteem voor de remmen, komen ervoor in aanmerking.

Buschauffeurs krijgen een opleiding waarin de rijstijl van Het Nieuwe Rijden wordt aangeleerd. Dit meerjarenprogramma promoot een rijstijl die meer ontspannen en milieuvriendelijk is. Het effect hiervan is voor bussen gemiddeld vijf procent minder uitstoot op snelwegen.

Dit voornemen van de bussector is vanochtend vastgelegd in een convenant. Het convenant is ondertekend door Roelf de Boer van Koninklijk Nederlands Vervoer, staatssecretaris Pieter van Geel van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Menno Olman namens de minister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs.

Het besluit van de verhoging van de maximumsnelheid is in maart 2004 genomen. De tussenliggende tijd is gebruikt voor het aanpassen van het Reglement Verkeersborden en Verkeersregels Nederland, het Voertuigreglement en het Kentekenreglement. Ook zijn in de tussentijd de systemen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer en de politie aangepast.
Categorie:
Tag(s):