woensdag, 10. augustus 2005 - 20:06

Meederheid kamer voor ophokken kippen i.v.m vogelpest

Den Haag

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft woensdag overleg gevoerd met diverse deskundigen over de vogelpest in Rusland en Kazachstan en de mogelijke gevolgen voor Nederland. De vogelpest kan ook dodelijk zijn voor de mens. Donderdag pleit een meerderheid in de kamer voor een direct verplichting ophokken van kippen. Hiermee wil o.a. het CDA voorkomen dat Nederland niet de gevreesde variant binnen de landsgrenzen haalt.

Uit het gesprek is gebleken dat de trekvogelroute vanuit Rusland bij draagt aan een risico voor insleep van Vogelpest. Daarom is besloten de monitoring op trekvogels te intensiveren. Dat houdt in dat de uitwerpselen van wilde vogels nu wekelijks zullen worden onderzocht. De vogeltrek in Siberië begint nu op gang te komen. Het grootste deel van de trekvogels zal pas over enige tijd Nederland bereiken.

Verder is besloten dat het ministerie van LNV de deskundigencommissie met spoed zal verzoeken een advies uit te brengen over de ophokplicht voor pluimvee. De verplichting pluimvee binnen te houden vermindert de kans op besmetting met vogelpest door trekvogels. De deskundigencommissie bestaat uit onafhankelijke wetenschappers uit diverse veterinaire en biologische disciplines en praktijkdeskundigen.

Vanaf maandag 15 augustus treedt het importverbod van siervogels en veren vanuit Rusland en Kazachstan in werking. Tot het moment van het importverbod vindt er verscherpte controle plaats door de Algemene Inspectiedienst, de Voedsel en Warenautoriteit en de Douane. Ook zullen de (inspectie)diensten extra aandacht hebben voor illegale import van vogelpestgevoelige dieren en producten.

Het vogelpestvirus (aviaire-influenzavirus) kan binnen gehaald worden door import van levende vogels, consumptie-eieren en eiproducten, pluimveevlees en pluimveeproducten en via reizigers. Import van levende vogels is verreweg het grootste risico voor insleep.

© BON / FBF.NL
Provincie:
Tag(s):