woensdag, 12. januari 2005 - 15:22

Meer aandacht voor groenvoorziening en wegen

Apeldoorn

Vanaf 18 januari start de gemeente Apeldoorn met de uitvoering van de integrale beheervisie De Maten in De Velden. De aftrap geschiedt door middel van een informatiebijeenkomst op 18 en 19 januari 2005 dagen. Doel van de bijeenkomsten is het inventariseren van de wensen van bewoners met betrekking tot aanpassingen van parkeer- en groenvoorzieningen, trottoirs en wegen in De Velden. Beide avonden beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in het Edison College aan de Waleweingaarde 103. Er is voor twee bijeenkomsten gekozen vanwege het aantal inwoners in de buurt.

Wijk De Maten werd ruim 25 jaar geleden gebouwd, iets wat volgens de wijkraad en gemeente goed zichtbaar is. De inrichting van de openbare ruimte komt niet overal meer overeen met de wensen van deze tijd. Versnippering van de groenvoorzieningen en het onderhoud van verhardingen als trottoirs en parkeervoorzieningen vergen veel tijd en geld, wat heeft geleid tot achterstallig onderhoud. Samen met bewoners en wijkraad heeft de gemeente in 2001 een visie ontwikkeld voor het beheer van de openbare ruimte in De Maten voor de komende tien jaar. Speerpunten uit de visie zijn het per buurt wegwerken van de onderhoudsachterstanden en het uitvoeren van (kleinschalige) ingrepen in de verhardingen en het groen.

Vanwege financiën en mankracht is de gemeente niet in staat de wijk in één keer grondig aan te pakken. Daarom pakt de gemeente elk jaar een buurt aan, iets wat gebeurt in nauw overleg met buurtraad en bewoners.
Provincie:
Tag(s):