woensdag, 26. oktober 2005 - 12:11

Meer bewegen, minder ziektegevallen

De Bilt

Als het percentage mensen dat overgewicht heeft of inactief is met enkele procentpunten daalt, worden tienduizenden ziektegevallen in de komende twintig jaar voorkomen. De overheid kan dit realiseren door het grootschalig inzetten van effectieve interventiemaatregelen. De kosten hiervan zijn hoog, maar de gezondheidswinst weegt daar tegenop.

De maatregelen zijn dan ook kosteneffectief. Dit concluderen het RIVM en TNO Kwaliteit van Leven naar aanleiding van een onderzoek naar de inrichting en ambities van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen van het ministerie van VWS. Dr. Marc Sprenger, directeur-generaal van het RIVM, heeft het rapport dinsdag aangeboden aan staatssecretaris van VWS, Clémence Ross-van Dorp.

Foto FBF.NL
Provincie:
Tag(s):