zaterdag, 14. mei 2005 - 13:45

Meer bewoonde dassenburchten dan verwacht

Om de ontwikkeling van de dassenpopulatie en de actuele verspreiding in Fryslân in beeld te krijgen, heeft de provincie Fryslân een inventarisatie laten uitvoeren. Op basis van de gegevens wordt onder meer gekeken naar waar voorzieningen moeten komen om knelpunten in wegen en kanalen op te heffen, zodat de kans kleiner wordt dat dassen worden doodgereden. Het hele gebied in Fryslân waar dassen voorkomen is onderzocht. Naast Gaasterland, nu voor het eerst ook de omgeving St. Nicolaasga en geheel Zuidoost Fryslân. De inventarisatie is uitgevoerd in samenwerking met Staatsbosbeheer en It Fryske Gea.

Zo’n 50 vrijwilligers van een 15-tal organisaties zijn met veel enthousiasme meerdere dagen in kleine groepjes het veld ingegaan om de dassenburchten en de mate van gebruik te inventariseren. De voorlopige resultaten zijn boven verwachting: in Gaasterland zijn 28-30 bewoonde burchten aangetroffen, een lichte groei in vergelijking met voorgaande jaren. In de omgeving van St Nicolaasga minimaal zes bewoonde burchten en in Zuidoost Fryslân meer dan 40, wat boven verwachting is, gezien de herintroductie die daar is opgestart in 1992. De totale populatie komt hiermee op meer dan 75 bewoonde burchten met meer dan 250 dassen. ©BON
Provincie:
Tag(s):