woensdag, 6. april 2005 - 21:39

Meer buitenlandse toeristen in 2004 dan verwacht

Amsterdam

Het aantal buitenlandse toeristen in Nederland is in 2004 met 5 procent gestegen ten opzicht van het jaar daarvoor. Dit is meer dan verwacht mede door een sterk laatste kwartaal en het aantal buitenlandse bezoekers in 2004 komt neer op 9,6 miljoen. Dit baseert het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen op de aangescherpte cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
<BR>

Vooral hotels hebben meer buitenlandse gasten mogen ontvangen (+10%). Dit komt mede doordat de Amerikanen (+10%) en vooral de Aziaten (+20%) in groten getale teruggekomen zijn na de SARS-epidemie en de oorlog in Irak in 2003.

Goedkoop vliegen
Ook het aantal verblijfsgasten uit Zuid Europa (Italië en Spanje) en Scandinavië is gestegen. Dit komt voornamelijk door ‘low cost’ vliegverbindingen met deze landen en de fusie tussen Air France en KLM.

Opvallend is de toename van het aantal bezoekers uit Oost-Europese landen, vooral uit landen die in 2004 lid zijn geworden van de EU, zoals Polen, Hongarije en Tsjechië.

Minder Duitsers
De enige daling is te zien in het aantal Duitsers dat ons land heeft bezocht (-5%). De natte zomer is hiervan de belangrijkste oorzaak. Daarnaast spelen de opkomst van de ‘low cost’- vliegmarkt in Duitsland en de matig draaiende Duitse economie een belangrijke rol. De daling van het aantal Duitsers heeft vooral gevolgen gehad voor campings en bungalowparken die in totaal 9% minder buitenlandse gasten zagen arriveren in 2004.

Veel meer Chinezen
De verwachting is dat de lichte positieve trend bij het inkomend toerisme zich ook in 2005 doorzet. NBTC verwachten een flinke toename van het aantal bezoekers uit China. Zeker nu China de landen van de EU de ADS-status heeft verleend. De promotie van Holland op de Chinese markt krijgt nadrukkelijk de aandacht.

Bovenop de doorlopende marketing en promotie-activiteiten in de landen waar wij actief zijn, voeren wij nog twee grootschalige consumenten-campagnes in Groot-Brittannië en in Duitsland. Deze zijn vooral gericht op het behoud van het aantal bezoekers en waar mogelijk groei.

Categorie:
Tag(s):