vrijdag, 10. juni 2005 - 9:50

Meer controle illegale onderhuur

Minister Dekker (VROM) roept gemeenten op hun gegevens te controleren op illegale bewoning, zoals bewoning door illegalen en illegale onderhuur. Als particuliere verhuurders hierom vragen, wil de minister dat gemeenten het woningbestand van die verhuurders langs de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) leggen.

Zij benadrukt hierbij het belang van een zorgvuldige registratie van gegevens over personen, adressen en woningen. De minister schrijft dit aan gemeenten.

Voor de aanpak van illegale bewoning wordt onder andere gebruik gemaakt van de GBA. Vanwege privacybescherming mogen gemeenten echter niet zomaar persoonsgegevens uit de GBA verstrekken aan particuliere organisaties. De Wet GBA biedt wel mogelijkheden om als gemeente door het instelen van een verordening gegevens te verstrekken aan woningcorporaties.

Een probleem bij bestrijding van illegale bewoning is vervuiling van de GBA, vooral veroorzaakt doordat bewoners zich - niet per sé moedwillig - bij een verhuizing niet inschrijven op het juiste adres. Gemeenten kunnen diverse instrumenten inzetten om inschrijving op een bepaald adres zoveel mogelijk te verifiëren.
Provincie:
Tag(s):