woensdag, 19. oktober 2005 - 17:12

Meer dan tienduizend eerstejaars studenten

Groningen

In Groningen zijn dit najaar meer dan tienduizend studenten begonnen aan een nieuwe studie bij de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Het aantal eerstejaars van de Hanzehogeschool Groningen steeg met ruim negen procent, het aantal nieuwe studenten op de Rijksuniversiteit Groningen daalde licht met 2,5 procent. Het totale aantal studenten in Groningen is dit studiejaar hoger dan ooit, er studeren nu 43.000 studenten in Groningen. De beide onderwijsinstellingen hebben keuze uit een in Nederland ongeëvenaard aanbod: honderdvijfenzeventig studierichtingen.

In Groningen is één op de vijf stadjers student. Daarom heeft de stad een veelkleurige jongerencultuur en zijn er allerlei mogelijkheden voor sport, cultuur en ontspanning.
Om in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de Groningse innovatie- en kennisinfrastructuur, hebben de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en de gemeente Groningen in het Akkoord van Groningen besloten gezamenlijk ruim een half miljard euro te investeren.
Daarvan gaat ruim 350 miljoen euro naar nieuwe voorzieningen voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Onderdeel is een groot investeringsprogramma voor het Zernikecomplex. Dit complex krijgt de komende jaren een heel ander aanzien en wordt een modern en architectonisch hoogstaand stadsdeel met een hoogwaardige OV-verbinding. De studentenhuisvesting krijgt met meer dan 75 miljoen euro een forse injectie; in totaal moeten de inspanningen ertoe leiden dat er 4.500 studentenkamers bij komen. ©BON
Provincie:
Tag(s):