zaterdag, 12. november 2005 - 19:56

Meer energie met minder windmolens

Om de sterke invloed van de windmolens op het landschapsbeeld te beteugelen past de provincie Flevoland het windenergiebeleid aan. Windmoleneigenaren worden verleid om hun windmolen in te ruilen voor een aandeel in de nieuwe, door hen gezamenlijk te realiseren, grotere opstellingen.

De provincie wil dat het aantal windmolens met 45% afneemt waarmee een flinke bijdrage aan de klimaatdoelstelling wordt geleverd. Met minder windmolens kan meer energie worden geleverd en een deel van de hogere opbrengsten worden ingezet voor landschapsbouw, natuurontwikkeling en recreatieprojecten.

In oktober 2004 hebben Provinciale Staten besloten tot het instellen van een tijdelijke stop op de bouw van windmolens in Flevoland. Deze stop is bedoeld om de beleidsherziening windenergie grondig voor te bereiden. Daarbij is als richtlijn meegegeven: opschalen plus saneren en met minder molens meer energie opwekken.

Gedeputeerde Staten hebben de beleidsherziening windenergie uitgewerkt. Het blijkt dat het gewenste resultaat vooral samenhangt met de economische aspecten, het klimaatbeleid en de vitaliteit van het landelijke gebied. Dit is uitgewerkt in drie beleidsopties: Status Quo, Vitaliteit en Klimaat. Gedeputeerde Staten kiezen voor de optie Vitaliteit als kader voor het windenergiebeleid in het Omgevingsplan.

Nieuw beleid vraagt om duidelijke keuzes maar biedt ook kansen. Naast het beteugelen van windenergie en harmonisatie met het landschap gaat het om de vitaliteit van het landelijke gebied. Gezocht wordt naar opbrengsten voor bewoners en gebruikers van het landelijke gebied.

Daarom wordt bij de uitvoering van het beleid met groei in energieopbrengst gerekend. De extra opbrengsten worden gebruikt voor versterking van het landelijke gebied door landschap- en natuurontwikkeling en recreatieprojecten.

De gekozen beleidsoptie Vitaliteit betekent het geleidelijk uitruilen van de huidige windenergie-opstellingen door 400 windmolens van 3 Megawatt(MW) op enkele nader te bepalen locaties in Flevoland, waarmee het huidige aantal windmolens met 45% afneemt, een flinke bijdrage aan de klimaatdoelstelling wordt geleverd en gebiedsgerichte investeringen in het landelijke gebied mogelijk zijn.
Provincie:
Tag(s):