maandag, 12. december 2005 - 10:10

Meer mannen maken gebruik van ouderschapsverlof

In 2004 hebben 73.000 werknemers die recht hadden op ouderschapsverlof, dit verlof ook opgenomen. Dit is meer dan een kwart van de werknemers die er recht op hebben. Van de vrouwen maakt bijna 40 procent gebruik van de regeling. Bij de mannen was dit in 2004 18 procent. Wel is dit een forse toename ten opzichte van 2000, toen 9 procent van de mannen dit verlof opnamen, blijkt uit cijfers van het CBS.

In 2004 kreeg de meerderheid van de personen met ouderschapsverlof dit geheel of gedeeltelijk betaald. Het doorbetalen van loon tijdens de verlofperiode lijkt een stimulans om gebruik te maken van ouderschapsverlof. Bij mannen wordt met 62 procent iets vaker doorbetaald dan bij vrouwen (58 procent).

In 2000 kreeg nog minder dan de helft doorbetaald tijdens het ouderschapsverlof. Het percentage personen dat betaald krijgt is tussen 2000 en 2004 met 12 procentpunten behoorlijk gestegen. Vooral onder vrouwen is het aandeel met betaald ouderschapsverlof toegenomen: van 43 naar 58 procent. Mede hierdoor zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen in het betaald krijgen van ouderschapsverlof afgenomen.
Categorie:
Tag(s):