donderdag, 22. september 2005 - 14:24

Meer stageplaatsen dan stagiaires

Amsterdam

Onlangs werd de noodklok geluid door Kamer van Koophandel en de FNV; veel studenten in Rotterdam zouden geen stageplaats kunnen vinden. StudentenBureau, de stagebemiddelingsorganisatie, weerspreekt dit en ziet een stijgende lijn in het aantal beschikbare stageplaatsen voor hoogopgeleide studenten in Nederland. Waar de afgelopen jaren vele kandidaten per stageplaats beschikbaar waren, is de balans dit jaar in orde. Ook in Rotterdam zijn veruit de meeste studenten voorzien van een stageplaats wanneer de stageperiode aanbreekt.

Door het groeiende besef bij bedrijven dat studenten een goed alternatief kunnen zijn voor de dure consultant wordt de vraag naar goede stagiaires en afstudeerders almaar groter. Zeker nu de economische vooruitzichten gunstig lijken proberen bedrijven op deze manier ook hun personeelsbestand uit te breiden.
Voor studenten is het uitermate belangrijk een geschikte stageplaats te vinden met het oog op een potentiële toekomstige werkgever en dit wordt steeds gemakkelijker. Zeker in de technische sector wordt gewedijverd om de gunst van goede studenten en de vanzelfsprekendheid dat er altijd goede studenten beschikbaar zijn is daarmee verdwenen.

StudentenBureau heeft op deze ontwikkeling geanticipeerd met het 'idols-' concept. Goede kandidaten kunnen zichzelf kort presenteren en worden vervolgens proactief voorgesteld bij aantrekkelijke bedrijven. Dit resulteert in situaties dat een student de keus heeft tussen meerdere leuke stageplaatsen. Natuurlijk is nog veel afhankelijk van de inzet van de student zelf. Veel studenten beginnen te laat met zoeken of schakelen niet genoeg kanalen in waardoor ze uiteindelijk genoegen moeten nemen met een stageplaats die niet geheel aan hun wensen voldoet. StudentenBureau tracht dit te voorkomen door een gedegen werving en selectie van hoogopgeleide studenten in opdracht van het bedrijfsleven. ©BON
Categorie:
Tag(s):