maandag, 21. maart 2005 - 10:19

Meldpunt Discriminatie telt door

Amsterdam

Sinds de FNV drie maanden geleden het nieuwe ‘Meldpunt Discriminatie’ op de werkvloer in het leven heeft geroepen, komt er per dag 1 klacht binnen. De FNV opende haar meldpunt, omdat 30 procent van de klachten die binnenkomen bij discriminatiebureaus - zo’n 1600 per jaar -arbeidsgerelateerd is. Het merendeel van de klachten heeft betrekking op verkrijgen van werk (werving en selectie). Werknemers worden geweigerd, omdat ze een hoofddoek dragen of een buitenlands klinkende achternaam hebben.

Een werknemer - geboren buiten Europa en tien jaar in dienst van het bedrijf - krijgt tijdens een beoordelingsgesprek te horen dat hij geen kans op promotie heeft vanwege zijn ‘achtergrond’.
Tweeëntwintig meldingen hebben een racistisch karakter: “Ik beschouw Nederland als een blank land en ik wens dat zo te houden�. En: “Buitenlanders moeten zich aanpassen of anders oprotten naar hun eigen land�.

Acht van de meldingen gaan over pesten. Gemeld worden opmerkingen als: “ik haat zwarten� en: “ik heb een hekel aan allochtonen�. Ook noemen klachtenmelders het ‘hebben van een Chinees uiterlijk’ of ‘het dragen van een hoofddoek’ als voorbeelden. Jongerius: “ Sommige werknemers blijken niet te accepteren dat de samenstelling van de Nederlandse samenleving verandert. En dat de kansen en gelijke behandeling voor iedereen gelden�.

De tot nu toe geregistreerde klachten betreffen de sectoren: metaalnijverheid, chemische industrie, rijn- en binnenvaart, transport, schoonmaak, beveiliging, banken, detailhandel, zorg, onderwijs en IT/Media.
Jongerius: “We constateren dat in veel gevallen de leiding van bedrijven nog niet in staat is om zonder vooroordelen naar nieuwe Nederlanders te kijken.�

Om hier verandering in te brengen ontwikkelt de FNV een lespakket. Dat moet het gesprek binnen een bedrijf onder leiding van geschoold en getraind kader hierover op gang brengen. In mei op het congres geeft de FNV het startsein voor deze campagne.©BON
Provincie:
Tag(s):