dinsdag, 22. februari 2005 - 19:02

Menzis Zorgkantoor Arnhem

Wageningen

Het Menzis Zorgkantoor Arnhem gaat zich samen met de gemeenten Wageningen, Ede, Scherpenzeel en Barneveld meer richten op de toekomstige woon- en zorgbehoefte van de ouderen in die gemeenten. Hiertoe ondertekenen het zorgkantoor en de vier betrokken gemeenten vandaag in Wageningen een intentieverklaring. Het doel is, om beleid en bouwplannen voor ouderenhuisvesting in de komende tien jaren beter te laten aansluiten op de behoeften van de ouderen zelf.

De intentieverklaring is een officiële afronding van het rapport ‘ Wonen met en zonder zorg(en)’ en vormt een belangrijke mijlpaal in het verdere verloop van het project. In het rapport zijn de toekomstige wensen en behoeften van ouderen geïnventariseerd en gerelateerd aan de demografische ontwikkelingen van het komende decennium. De vergrijzing van de bevolking speelt daarbij een grote rol, maar ook het feit dat onder ouderen in toenemende mate de wens bestaat om zo lang mogelijk in het eigen huis te kunnen blijven wonen.

Adequate zorg en huisvesting
Aanleiding voor het initiatief was te zorgen dat gemeenten ook op termijn kunnen voldoen aan de vraag van ouderen naar geschikte woningen. De betrokken partijen zoeken gezamenlijk naar alternatieven en stemmen planningen op elkaar af, zodat ouderen met een zorgvraag ook op termijn adequaat verzorgd en gehuisvest kunnen worden.
Provincie:
Tag(s):