donderdag, 25. augustus 2005 - 10:54

Middeleeuwen herleven bij kasteel Westhove

2005 is het nationale Jaar van het Kasteel. Zeeland doet daar een heel jaar lang volop aan mee met tal van activiteiten. Op 10 september aanstaande - tevens Open Monumentendag - zullen onder de muren van het kasteel Westhove (tussen Domburg en Oostkapelle) de Middeleeuwen herleven door middel van Levende Geschiedenis. Belangstellenden kunnen op die dag tussen 10.00 en 17.00 uur een middeleeuws kampement van de Compagnie van Cranenburgh gratis bezoeken en zo kennis maken met het veertiende-eeuwse leven ten tijde van de Honderdjarige Oorlog.

Initiatiefnemers zijn Stayokay Domburg en de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ).

De Nederlandse Kastelenstichting heeft in het kader van het Jaar van het Kasteel een financiële bijdrage geleverd aan de realisatie van dit evenement. Met groot succes trad de Compagnie van Cranenburgh eerder dit jaar op bij de Zeeuwse opening van het Jaar van het Kasteel, 2 april op Slot Moermond. Voor wie toen de smaak te pakken heeft gekregen of toen verhinderd was: kom op 10 september ervaren hoe de geschiedenis herleeft!

Het gezelschap De Compagnie van Cranenburgh stelt een groep huursoldaten voor uit de jaren zestig van de veertiende eeuw. De compagnie diende in het door de Honderdjarige Oorlog verscheurde Frankrijk. In 1360 werd daar de vrede van Brétigny getekend, wat achteraf niet meer voorstelde dan een tijdelijke vrede. Maar het directe gevolg was dat duizenden huurlingen ontslagen werden en in compagnieën door het land begonnen te trekken. De Compagnie van Cranenburgh stelt ook een dergelijke compagnie voor die voor zichzelf is gaan werken. Zij is vernoemd naar Florenc van Cranenburgh, een edelman uit de omgeving van Blesewic (Bleiswijk), die omstreeks 1350 de compagnie oprichtte in het graafschap Holland. De meeste soldaten kwamen ook uit Holland. In 1363 overleed Florenc, na in een hinderlaag van Franse boeren te zijn gelopen. Zijn rol als ‘hoeftman’, vergelijkbaar met het tegenwoordige kapiteinschap, werd overgenomen door zijn neef Henric van Cranenburgh, de tweede in commando binnen de compagnie van Philips van Cranenburgh, een bastaard van de familie en daarmee de halve neef van Henric.

Tot het kampement van Cranenburgh behoren niet alleen soldaten (die op 10 september op kasteel Westhove gevechtsdemonstraties verzorgen), maar ook kampvolgsters, een klerk en een lid van het ‘medisch personeel’, zodat alle facetten van een middeleeuws huurleger belicht worden. Het publiek kan een kijkje nemen in het kampement, in gesprek gaan met veertiende-eeuwse soldaten en zien hoe ‘middeleeuws eten’ wordt bereid.

In 1277 wordt kasteel Westhove voor het eerst genoemd. Het is dan bezit van de abten van de Middelburgse abdij, die het tot een lusthof voor de ontvangst van hun gasten maakten. Hoge heren als Floris V, Karel de Stoute, Filips de Schone en Karel V kwamen er over de vloer. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd in 1572 een deel van het middeleeuwse gebouw verwoest. Toch ademt het kasteel met zijn bijgebouwen en zijn grachten nog altijd een middeleeuwse sfeer. Vanaf 1889 diende het als herstellingsoord voor bleekneusjes, sinds 1985 fungeert het onder de naam Stayokay Domburg. Een kanjersubsidie zorgde ervoor dat het onlangs werd gerestaureerd en weer ‘eeuwen’ mee kan.

Bericht: SCEZ / Foto's: Jan van Wees/www.Kropot.nl
Provincie:
Tag(s):