zaterdag, 17. december 2005 - 18:59

Mijnsluiting in Limburg herdacht

Heerlen

Zaterdag is het precies 40 jaar geleden dat toenmalig minister van Economische Zaken Joop Den Uyl in de Heerlense schouwburg de sluiting van de mijnen aankondigde. De Gemeente Heerlen organiseerde daarom vandaag in samenwerking met de Provincie Limburg, Industrion en de Stichting "carboON" een herdenkingsbijeenkomst.

De herdenking is bedoeld om stil te staan bij de mijngeschiedenis, het wel en wee van de mijnwerkers en het fundament dat zij hebben gelegd voor de toekomst.

Dankzij hun noeste arbeid kwam de regio in het midden van de vorige eeuw tot enorme bloei. Heerlen was een van de meest welvarende steden van het land en de steenkoolwinning leverde een belangrijke bijdrage aan de wederopbouw van Nederland. De sluiting van de mijnen zorgde vervolgens voor een ontwrichting van de mijnstreek: tienduizenden arbeidsplaatsen gingen verloren. De gevolgen hiervan zijn nog altijd merkbaar in de regio.

De herdenkingsbijeenkomst begon vanmorgen om 10 uur met een mis in de Pancratiuskerk onder leiding van bisschop Wiertz. Daarna werden de aanwezigen ontvangen op het stadhuis van de Gemeente Heerlen. Oud-mijnwerkers waren met name uitgenodigd voor de bijeenkomst. Tevens werden bestuurders van toen en nu én vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties uitgenodigd.
Provincie:
Tag(s):