vrijdag, 13. mei 2005 - 11:07

Milieu-informatie testen

Gedeputeerde J. Suurmond (Milieu) heeft donderdagavond 12 mei 2005 de aftrap geven voor een testpanel. Een panel van vijftien Zeeuwse burgers ging bij de provincie achter computers zitten om een provinciale webpagina over milieu-informatie te testen en te becommentariëren.

De provincie nodigt iedere Zeeuwse burger uit om vanaf vandaag, 13 mei 2005, via deze link de vragenlijst digitaal in te vullen. Iedere burger kan opmerkingen/aanvullingen geven, zodat de provincie te weten komt of dit eerste product aansluit op het zoekgedrag en de informatiebehoefte van Zeeuwse burgers. De vragenlijst is de komende 14 dagen hiervoor beschikbaar.

Zowel de webpagina als de interactieve wijze waarop de provincie deze bouwt, kenmerken een transparante overheid die open staat voor burgers die behoefte aan informatie hebben.

Op haar internetsite heeft de provincie een register gecreëerd om per onderwerp (bijvoorbeeld lucht, water, geluid en duurzaam ondernemen) informatie te verschaffen over het provinciale beleid. In een stadium waarin dit register nog ‘in de grondverf staat’ hecht de provincie aan commentaar/reacties van (toekomstige) gebruikers.

Behalve dat het panel gevraagd werd om te beoordelen wat al digitaal beschikbaar is, vroeg de provincie het panel ook te reageren op een aantal toekomstige uitbreidingsmogelijkheden die op die avond werd toegelicht. Bijvoorbeeld: op de mogelijkheid om per specifieke locatie een relevante deel van de beschikbare informatie op te roepen; of op het plan om ook informatie over vergunningen op te nemen, inclusief de voorwaarden die daarin aan bedrijven en ondernemingen gesteld worden.

Met de aanbieding van informatie op Internet voldoet het provinciaal bestuur aan het Europese verdrag van Aarhus (1998, Denemarken). Daar hebben de lidstaten van Europa zich verbonden aan het toegankelijk maken van milieugegevens. Het past verder in het streven van de provincie naar een uitgebreide digitale dienstverlening. Provincie Zeeland is één van de eerste provincies die dit systeem al operationeel heeft gemaakt.

Begin juni zijn de resultaten van het panelonderzoek van 12 mei bekend. De resultaten zullen onder andere via de website worden gepubliceerd.
Provincie:
Tag(s):