maandag, 31. januari 2005 - 17:59

Milieucriminaliteit in de veesector

Amsterdam

Uit een door minister Donner geheim gehouden rapport ‘Inventarisatie Milieucriminaliteit’ van de Landelijke Recherche (KLPD) blijkt dat de georganiseerde milieucriminaliteit, met name in de veesector, groot is en de aandacht van politiek en politie hiervoor gering. Wakker Dier heeft het vertrouwelijke rapport in handen gekregen en maandag openbaar gemaakt. Directeur Marianne Thieme: 'Wij zien het als onze maatschappelijke taak om de discussie, die minister Donner kennelijk niet publiekelijk wil voeren, toch gevoerd te krijgen.'

De veesector brengt mens, dier en milieu keer op keer in gevaar met verboden hormonen, BSE en schadelijke antibiotica. Volgens de Algemene Inspectiedienst is 'de varkenssector de grootste afvalverwerkende industrie in Nederland'. Slachtafval, extracten uit dierhuiden, visafval en afvalstoffen uit de chemische en farmaceutische industrie worden op grote schaal in het veevoeder gemengd. Illegale menging in veevoer van gevaarlijke en giftige afvalstoffen lijken op grote schaal een 'structureel en georganiseerd karakter te hebben' dat tot op de dag van vandaag doorgaat.
Desondanks subsidieert de overheid reclamecampagnes van de veesector zoals ‘effe checken’ waarin juist wordt gesuggereerd dat alles veilig is en zorgvuldig wordt gecontroleerd.

De uitgelekte voedselschandalen in de veehouderij zijn volgens het rapport slechts het topje van de ijsberg. Wakker Dier vindt een openbaar parlementair onderzoek noodzakelijk om een einde te maken aan de misstanden waarmee de huidige veesector de gezondheid en het welzijn van mens, dier en milieu in gevaar brengt.

© BON / FBF.NL
Provincie:
Tag(s):