maandag, 14. maart 2005 - 13:43

Milieudefensie eist 80 km

Amsterdam

Milieudefensie heeft maandag per brief van verkeersminister Peijs geëist dat zij in totaal op tweehonderd kilometer stadssnelweg de maximumsnelheid verlaagt naar 80 kilometer per uur. Deze maatregel leidt aantoonbaar tot minder uitlaatgassen en zorgt dus voor een betere luchtkwaliteit. Uitlaatgassen zorgen voor ernstige
<BR>gezondheidsrisico&#039;s voor omwonenden van snelwegen. De brief is de eerste stap in een procedure die mogelijk tot aan de rechter wordt uitgevochten.

Campagneleider Verkeer van Milieudefensie Joris Wijnhoven: 'De maatregelen die het kabinet voorstelt om de luchtkwaliteit te verbeteren schieten zwaar tekort. Het is onbegrijpelijk dat een goedkope, aantoonbaar werkende én eenvoudige maatregel zoals het verlagen van de maximumsnelheid niet op veel grotere schaal wordt toegepast.'

Als Peijs - die binnen acht weken op het aanschrijven van Milieudefensie moet reageren - de eis afwijst, stapt Milieudefensie samen met omwonenden van de snelwegen naar de rechter om dat besluit aan te vechten en de maatregel zo alsnog af te dwingen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu toonde in een doorrekening van het Nationaal Luchtkwaliteitplan van het kabinet aan dat de Europese normen voor luchtkwaliteit op veel plaatsen niet worden gehaald. Wijnhoven: 'Naast de 80-km maatregel moet het kabinet nog meer doen. Het invoeren van een kilometerheffing voor vrachtverkeer zoals in Duitsland zou bijvoorbeeld veel helpen. De dieselaccijns is daar ook een dubbeltje hoger dan in Nederland. Een andere effectieve maatregel is het aanbrengen van snelheidsbegrenzers op bestelauto's'.

Uit de opbrengst van extra dieselaccijns kunnen stimuleringsregelingen voor schone voertuigen komen of sloopregelingen voor oude, vuile voertuigen. Ondanks alle problemen door luchtvervuiling ligt volgens Milieudefensie het ministerie van Verkeer & Waterstaat nog steeds op ramkoers om extra asfalt aan te leggen en notoire luchtverpesters als de Rotterdamse haven en Schiphol uit te breiden.
Categorie:
Tag(s):