woensdag, 16. februari 2005 - 20:54

'Milieuramp actief'

Amsterdam

Staatssecretaris Van Geel (milieu) is verheugd dat het Kyoto-protocol vandaag eindelijk in werking kan treden. 'Het Kyoto-protocol is een belangrijke eerste stap, na 2012 zijn vergaande reducties nodig, en zal het broeikaseffect net als voor Europa ook het probleem moeten zijn voor de rijke landen waaronder de VS', aldus de staatssecretaris. Het kabinet maakt zich niet als enige grote zorgen over de snelle klimaatsverandering. Ook het RIVM en het KNMI buigen zich over het wereldwijde probleem. Volgens hen zijn de genomen maatregelen van het Kyoto-verdrag lang niet afdoende om de problematiek van het Co2 te stoppen. Een snelle oplossing zou kunnen zijn om de schadelijke uitstoot onder de grond te stoppen.

Lege olie- of gasvelden zouden volgens de wetenschappers de beste oplossing zijn om het probleem snel op te lossen. Er zal wel goed moeten worden bekeken of het duurzaam en veilig kan. Dit jaar worden diverse rapporten gepubliceerd. In het voorjaar wordt door het CPB, ECN en RIVM een referentieraming afgerond. Hieruit kan worden afgeleid of Nederland op koers ligt voor het halen van het Kyoto doel. In de herfst komt de evaluatienota klimaatbeleid.©BON
Provincie:
Tag(s):