woensdag, 26. januari 2005 - 12:23

Milieuvergunning nieuw ADO-stadion ongeldig

Den Haag

De gemeente Den Haag heeft ten onrechte een milieuvergunning verleend voor het nieuw te bouwen Voetbalstadion van ADO Den Haag. Dat blijkt uit de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Staten van woensdag. De Raad van Staten is van oordeel dat de milieuvergunning niet in stand kan blijven vanwege geluid- en luchtkwaliteitaspecten. Den Haag wil het voetbalstadion verwezenlijken op het bedrijventerrein Forepark, direct ten oosten van het Prins Clausplein aan de autosnelwegen A12 en A4.

De gemeente heeft in de vergunning voor voetbalwedstrijden hogere grenswaarden voor het geluid gesteld dan de gangbare norm voor activiteiten. De voetbalwedstrijden zijn volgens de gemeente geen activiteiten die behoren tot de normale representatieve bedrijfssituatie, omdat deze binnen de inrichting maximaal 28 keer per jaar plaatsvinden.

De Raad van Staten is van oordeel dat de gemeente ten onrechte heeft gemeend dat voetbalwedstrijden niet normaal representatief zouden zijn voor de inrichting. De gemeente had deze activiteiten dan ook niet als regelmatige afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie mogen aanmerken.

Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is geen beroep mogelijk. Gevolg van de uitspraak is dat de Stichting Stadion Ontwikkeling een nieuwe milieuaanvraag bij de gemeente zal moeten doen.

Ondanks de uitspraak van de Raad verwacht Den Haag niet dat de bouw van het Stadion vertraging zal oplopen. ‘In augustus zal de eerste paal de grond in worden geslagen’, aldus een woordvoerder van de gemeente.

© BON / Gemeente Den Haag
Provincie:
Tag(s):