dinsdag, 22. november 2005 - 15:54

Militaire eenheden trekken dorpen binnen

Regio

In het noorden van Nederland vindt van 14 tot 25 november 2005 de oefening Active Response plaats. Verschillende militaire eenheden hebben bij de start van de oefening het operatiebevel gekregen om zeven locaties in Noord Nederland te gaan bewaken en beveiligen. In de eerste week zullen de eenheden verkenningen uitvoeren, logistiek regelen en de nodige contacten leggen om vanaf 21 november hun opdracht te kunnen uitvoeren. De oefening speelt zich voornamelijk af in Groningen, maar wordt gecoördineerd vanuit de operatiekamer van het Regionaal Militair Commando Noord in Assen.

Vanaf maandagmiddag 21 november staan twee gebieden in Groningen en Drenthe onder militaire bewaking. Het is onderdeel van de oefening Active Response, waarmee militaire eenheden worden voorbereid op de uitvoering van hun nationale taak: het ondersteunen van civiele autoriteiten en hulpverleningsdiensten bij (dreiging van) crises.

Vandaag trekken een kleine 500 militairen het gebied in. Vanaf 13.00 uur zullen ze hun posities bij de vitale objecten innemen om aan het begin van de avond operationeel te zijn. De eenheid moet dan twee gebieden bewaken en daarbinnen zeven locaties en één persoon beveiligen. Zij zullen dit doen met patrouilles, roadblocks en wachtlopen, waarbij een actieve opstelling naar passanten wordt aangenomen.

In de Eemshaven moet de eenheid een boot en de Eemscentrale beveiligen. In Uithuizen is Villa Tocama als vitaal object aangemerkt, vanwege de zogenaamde aanwezigheid van een Belgische minister. Verder moet de eenheid de voormalige luchtmachtbunkers in Holwierde en de C2000 mast in Fiemel beveiligen. Op twee locaties van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), bij Langeloo en Grijpskerk moeten worden patrouilles uitgevoerd. Vanaf donderdag neemt het 10de bataljon Nationale Reserve de verantwoordelijkheid voor het gebied met de NAM locaties over.
Provincie:
Tag(s):