woensdag, 9. februari 2005 - 14:49

Militaire steun Amsterdamse politie

Amsterdam

De politie van Amsterdam dreigt zijn ‘normale’ politietaken niet goed meer te kunnen uitvoeren doordat de inzet voor beveiliging als prioriteit teveel beslag legt op de totale capaciteit van het korps. Door de aanhoudende terroristische dreiging worden al geruime tijd diverse gebouwen beveiligd door bijvoorbeeld permanent bezette politieposten. Het gevolg is dat deze inzet zoveel ‘mankracht’ vergt dat er onvoldoende politiemensen overblijven om het reguliere politiewerk te kunnen uitvoeren.
<BR>Het gevolg is dat er teveel uren worden gedraaid die niet mogen worden gecompenseerd.

De Amsterdamse Politie Vakorganisatie(APV) waarschuwt voor dreigend overschrijden van het maximale aantal uren dat volgens de ARBO-wet mag worden gedraaid.
Korpschef Welten van de Amsterdamse politie denkt dat inzet van militairen een goede oplossing kan zijn. Minister Remkes wil hier op korte termijn met Cohen over spreken.

© BON / FBF.NL
Provincie:
Tag(s):