vrijdag, 4. november 2005 - 10:27

Militairen Special Forces boos

Leusden

De ACOM, de CNV bond van militairen heeft geconstateerd dat op de weblog van de Minister van Defensie een video kan worden bekeken van zijn bezoek aan Afghanistan. Echter het is onbegrijpelijk dat in die video onder andere militairen te zien zijn die deel uit maken van de special forces, terwijl zij duidelijk herkenbaar zijn.

Tot nu toe werd de handel en wandel van deze militairen met de grootst mogelijke geheimzinnigheid omgeven en traden zij alleen onherkenbaar naar buiten. Defensie gaf aan dat een en ander nodig was voor de bescherming van de betrokken militairen.

De ACOM vraagt zich of de eerder gebruikte argumenten niet meer valide zijn en zal derhalve de Minister schriftelijk om een reactie vragen. Ook zal zij de Minister vragen hoe hij de veiligheid van de betrokken militairen denkt te kunnen waarborgen.

De ACOM is en blijft van oordeel dat Defensie zeer terughoudend zou moeten zijn met het beschikbaar stellen van beeldmateriaal van een uitzending waarop militairen duidelijk herkenbaar zijn.
Provincie:
Tag(s):