woensdag, 18. mei 2005 - 13:56

Minder aangiften door aanpak veelplegers

Den Haag

De strijd tegen criminaliteit en overlast in de regio Haaglanden lijkt vruchten af te werpen. De politie behaalde in 2004 goede resultaten, die zich in de eerste maanden van dit jaar voort hebben gezet. Dit blijkt uit de eerste, voorlopige cijfers over 2005 en het regionale gedeelte van het Jaarverslag Nederlands Politie die de politie woensdag presenteerde.

Het aantal aangiften nam het afgelopen jaar met 10% aanzienlijk terug. Belangrijkste reden daarvoor is de nauwe samenwerking tussen de politie en gemeenten op het gebied van veiligheid. Een andere verklaring voor de daling is de hardere aanpak van veelplegers. Vanaf begin dit jaar zitten ruim 70 veelplegers vast die samen goed zijn voor een groot aantal zaken. Ook het aantal verdachten dat de politie Haaglanden naar het Openbaar Ministerie (OM) doorstuurde lag met 17% aanzienlijk hoger.

Uit onderzoek in opdracht van de politie Haaglanden en het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de tevredenheid over het optreden en het functioneren van de politie iets is gestegen. De ruim 8600 ondervraagden waren van mening dat de problemen in hun buurt op het gebied van verkeersoverlast licht zijn gedaald en op het terrein van verloedering en diefstallen niet zijn toegenomen.

Landelijk gezien is de tevredenheid over de politie iets afgenomen en de bereidheid om aangifte te doen toegenomen tot 29,5.

©BON
Provincie:
Tag(s):