maandag, 14. februari 2005 - 12:24

Minder koeien in de wei

Wilnis

Nederland telt op dit moment nog maar 38 duizend boerderijen met rundvee, zo laat het CBS maandag uit cijfers weten. Twintig jaar eerder waren dit er nog bijna 80 duizend. Hiermee is de totale rundveestapel is in de laatste twintig jaar met bijna een derde gedaald van 5,5 miljoen dieren in 1984 tot minder dan 3,8 miljoen in 2004. De vermindering van de veestapel is onder meer het gevolg van de melkquotering die in 1983 is ingevoerd. Het aantal veehouderijen is met minder dan 50 runderen zeer sterk verminderd.

In 1984 waren dit er nog bijna 38 duizend, tegen 14 duizend in 2004. Het aantal bedrijven met meer dan 150 runderen is daarentegen stabiel gebleven met ongeveer 3 duizend.
In 1984 werd nog ruim 82 procent van de rundveestapel gehouden met het doel om melk te produceren.

Twintig jaar later is dit nog ongeveer 70 procent. Het aantal vleeskalveren is in de afgelopen twintig jaar iets toegenomen en er werden iets minder andere runderen voor de vleesproductie gehouden. In 1984 hield nog ruim 60 procent van de bedrijven met melkvee meer dan twee melkkoeien per hectare landbouwgrond. In 2003 was dit nog ongeveer 20 procent. Hiermee wordt de intensieve melkveehouderij steeds minder populair.
Provincie:
Tag(s):