woensdag, 21. december 2005 - 10:00

Minder toeristen in Friesland

De toeristische sector heeft in 2004 een moeilijke periode doorgemaakt. Toch is de werkgelegenheid intact gebleven. Uit de definitieve cijfers voor Friesland over 2004 blijkt een lichte teruggang in het aantal overnachtingen van 2%. Voor de watersport geldt een gunstiger cijfer: 0,6% minder overnachtingen op verhuurboten.

De meeste ondernemers zijn over 2005 echter redelijk tevreden. Deze conclusies staan in het rapport Toerisme in Cijfers en een recente peiling van het Instituut Service Management (ISM) in opdracht van de drie noordelijke provincies. Door gezamenlijk te blijven investeren in verbetering van het product en in promotie van Fryslân, verwacht de Provincie Fryslân spoedig herstel van de groei.

De lichte daling in overnachtingen kwam niet onverwacht na het topjaar 2003. Door de economische recessie in Nederland en Duitsland deed zich volgens het CBS in geheel Nederland een teruggang voor. Toeristengebieden als Friesland zijn bovendien sterk afhankelijk van die markten. Inmiddels lijkt de economie zich te herstellen. Op basis van een quick scan onder Friese ondernemers concludeert het ISM dat ruim 60% van de ondernemers tevreden is over het aantal bezoekers in 2005.

Uit de rapportage blijkt dat Friesland binnen de drie noordelijke provincies de sterkste positie heeft in toerisme. Zij neemt ruim de helft van het aantal overnachtingen voor haar rekening. Vooral de Waddeneilanden, het Friese Merengebied en de IJsselmeerkust dragen hieraan bij. Zij voelden de lichte daling in 2004 het sterkst. Toerisme levert een grote bijdrage aan de Friese werkgelegenheid (7,8%). Samen met de indirecte werkgelegenheid is de sector toerisme in Friesland daardoor goed voor ca. 11% van de werkgelegenheid.

De daling van het aantal overnachtingen heeft zich vooral voorgedaan op kampeerterreinen, in recreatiewoningen en in groepsaccommodaties. Ook in de hotelsector, vooral op de Waddeneilanden, daalde het aantal overnachtingen.
Provincie:
Tag(s):