maandag, 20. juni 2005 - 13:46

Minderjarigen misbruikten vermoedelijk minderjarigen

Leeuwarden

De politie Friesland verricht momenteel onderzoek naar aanleiding van drie aangiften van seksueel misbruik. Het onderzoek richt zich op twee jongens van 12 en 10 jaar. Zij worden verdacht van het verrichten van ontuchtige handelingen met drie jonge meisjes in de leeftijd van 4 en 9 jaar. Allen zijn woonachtig in Ee.

Twee van de drie slachtoffertjes zijn in een speciale verhoorstudio verhoord door specialisten op dit gebied. Hieruit lijkt te volgen dat er in het afgelopen jaar meerdere malen ontuchtige handelingen met de slachtoffers hebben plaatsgevonden.

In overleg met het Openbaar Ministerie is, gezien de leeftijd van zowel de meisjes als de verdachte jongens, het accent in het onderzoek gelegd op met name de hulpverlening. Donderdag 16 juni jl, is op de basisschool “De Gearing� in Ee, een voorlichtingsavond voor ouders georganiseerd. Daarbij waren onder meer medewerkers van GGD, Maatschappelijk Werk, Slachtofferhulp en politie betrokken. Deze instanties zullen ook bij het vervolgtraject betrokken blijven.
Provincie:
Tag(s):