zaterdag, 26. februari 2005 - 10:38

Minima hebben maximale zorgen

Amsterdam

2005 Wordt niet alleen een slecht jaar voor de portemonnee, maar ook voor gezinnen. Doordat de lonen nauwelijks stijgen en de belastingen en prijzen wel omhoog gaan, gaat de koopkracht van de meeste Nederlanders er op achteruit. Dat blijkt uit koopkrachtberekeningen van het NIBUD. De meeste prijsverhogingen zullen plaatsvinden bij de vaste lasten, zoals energie, huur en gemeentelijke heffingen. Hierdoor zullen gezinnen met kinderen die leven van een bijstanduitkering nauwelijks redden om de maandelijkse lasten te kunnen betalen.

Ook gezinnen die van een minima moeten rondkomen met schoolgaande kinderen komen elke maand weer geld tekort.

Uit berekeningen van het Nibud blijkt dat gezinnen na aftrek van vaste noodzakelijke kosten met een kind € 73,- over hebben ter besteding van het gezin. Bij gezinnen met 2 kinderen is dit € 18,-, gezinnen met drie kinderen die naar school gaan komen maandelijks € 55,- tekort. Toch is er voor deze groep met lage inkomsten inkomensondersteuning mogelijk via gemeenten, via de bijzondere bijstand maar ook door kwijtschelding van gemeentelijke heffingen.

Veel mensen die er recht op hebben, maken daar geen gebruik van. Het NIBUD zou graag zien dat mensen daar actief naar informeren en dat gemeenten mensen actief daarover benaderen. Voor mensen met veel zorgkosten is de koopkrachtdaling groter. Voor hen wordt het dus nog interessanter te kijken of er belastingteruggave mogelijk is voor ziektekosten. Zeker 65-plussers hebben hier bijna altijd recht op. Volgende week zal het Nibud zijn rapport voorleggen aan de kamer. ©BON
Provincie:
Tag(s):