woensdag, 9. februari 2005 - 13:09

Ministerie zegt geld toe voor cultuur in Gelderland

Gelderland

Ruim € 3 miljoen heeft de staatssecretaris voor Cultuur en Media, Medy van der Laan, toegezegd voor cultureel beleid en culturele projecten in Gelderland. Met een groot deel van het geld willen Gedeputeerde Staten het cultureel bewustzijn van de Gelderse burgers vergroten door ze in aanraking te laten komen met kunst en cultuur. Dit maakt onderdeel uit van het Actieplan Cultuurbereik.

Met het toegezegde geld voor de beeldende kunst worden onder meer goede werkplaatsen met speciale voorzieningen ingericht voor Gelderse kunstenaars. In het basisonderwijs wordt de cultuureducatie versterkt.

Het dagelijks bestuur van de provincie legt eenzelfde bedrag neer, naast het geld van het Rijk. Met dit geld moet 'cultuur' een breder publiek bereiken. Anders gezegd: het bestaande aanbod aan kunst en cultuur moet geschikt zijn voor uiteenlopende doelgroepen. Daarnaast is het geld ook nodig om nieuw, nu niet aanwezig kunst en cultuuraanbod te realiseren.

Per jaar is ruim € 906.000,- toegekend voor beeldende kunst en vormgeving 2005 - 2008. Gelderland doet hier uit eigen middelen nog een € 535.000,- per jaar bij. Ondersteund worden onder andere programma's van werkplaatsen, kunstenaarsinitiatieven en presentatieruimtes, wordt het kunstdebat gestimuleerd en kunstmanifestaties mogelijk gemaakt. Ook wil Gedeputeerde Staten er aan werken dat meer Gelderlanders in aanraking komen met actuele beeldende kunst en vormgeving.

Voor de versterking van cultuureducatie in het basisonderwijs wordt in 2005 ruim € 151.000,- aangevraagd; voor 2006 ruim € 227.000,-. Met dit geld krijgen 784 Gelderse scholen de kans om hun leerlingen meer en beter in aanraking te brengen met culturele zaken.

Bron: Provincie Gelderland
Provincie:
Tag(s):