vrijdag, 8. juli 2005 - 18:06

Ministerssalaris met 30 procent verhoogd in de toekomst

Den Haag

In de toekomst wordt het ministerssalaris met 30 procent verhoogd en wordt het de top van het salarisgebouw in de (semi-)publieke sector zo maakte het kabinet vijdag bekend. Voor de minister-president geldt een toeslag van 10 procent. Het salaris van een staatssecretaris wordt vastgesteld op 90 procent van het ministerssalaris.

Dat staat in het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen. Dit is een van de vier wetsvoorstellen waarmee uitvoering wordt gegeven aan het advies van de commissie Dijkstal en het daarop ingenomen kabinetsstandpunt.

Een ander wetsvoorstel betreft een wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Met dit wetsvoorstel wordt een aanzienlijke versobering in de arbeidsvoorwaarden van politici aangebracht. Zo wordt een sollicitatieplicht ingevoerd en wordt de duur van de werkloosheidsuitkering beperkt. Ook worden met dit voorstel burgemeesters en commissarissen van de Koningin onder de werking van de Appa gebracht.

Ook de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement en de Gemeente- en Provinciewet worden gewijzigd. Dit eveneens naar aanleiding van de voorstellen van de commissie Dijkstal. In deze wetten wordt de verplichting opgenomen om nevenfuncties en de daaraan verbonden inkomsten in de toekomst openbaar te maken.

Tenslotte wordt met het wetsvoorstel Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers en topambtenaren een permanent adviescollege geïntroduceerd. Dit college zal het kabinet periodiek gaan adviseren over de rechtspositie van politieke ambtsdragers, leden van Hoge Colleges van Staat en topambtenaren.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat de vier wetsvoorstellen voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van de wetsvoorstellen en van de adviezen van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
Categorie:
Tag(s):