dinsdag, 29. maart 2005 - 19:02

Misverstand over WA-verzekering

Bunnik

Zo’n 25.000 keer per jaar doet zich een ongeval voor waarbij de verzekering van de automobilist onvoldoende dekking biedt voor de geleden schade. Dat constateert het verbond van verzekeraars.

De meeste bestuurders gaan er van uit dat ze met een WA-verzekering en ziektekostenverzekering afdoende gedekt zijn tegen (financiële) schade. Dat klopt maar ten dele. ‘De WA-verzekering vergoedt alleen de gevolgkosten voor de passagiers en de onschuldige tegenpartij,’ aldus een woordvoerder van het Verbond. ‘De bestuurder die het ongeluk veroorzaakt, is niet verzekerd tegen bijkomende kosten als kinderopvang tijdens een ziekenhuisopname, huishoudelijke hulp of het inkomensverschil dat ontstaat bij blijvende invaliditeit.’

Volgens directeur Frans Nijland van Polis Direct is dit probleem eenvoudig te verhelpen met een ongevallen inzittenden verzekering. Voor pakweg 25 euro per jaar zijn bestuurder en alle inzittenden gedekt. Nijland: ‘Polis Direct adviseert iedere polishouder een inzittenden verzekering. Inmiddels heeft 75,1% van de Polis Direct verzekerden zo'n polis afgesloten en is het probleem bij ons gelukkig beperkt tot 24,9%. Ingeval van contact met polishouders die geen inzittendenverzekering hebben, worden zij hierop geattendeerd.’

©BON/Sjaak Bron: Bovag
Categorie:
Tag(s):