dinsdag, 19. juli 2005 - 8:22

Monsters met gevaarlijke chemische toevoeging gestolen

Diessen

Aan de Van den Elsenstraat in Diessen zijn maandag 146 melkmonsters gestolen. Aan de melkmonsters zijn de chemische stoffen Natriumazide en Bronopol toegevoegd. Deze chemische stoffen zijn bij inwendig gebruik zeer giftig en gevaarlijk. Bij inademing veroorzaken deze middelen ernstig letsel zoals Longoedeem.

Natriumazide veroorzaakt:

ernstige irritatie van de slijmvliezen
ademhalingsproblemen
schade aan de longen (longoedeem)
Bronopol veroorzaakt naast de hierboven genoemde aandoeningen bovendien oogletsel


De politie verzoekt een ieder die weet waar deze melkmonsters zich bevinden direct de politie te waarschuwen en vooral van de monsters af te blijven. © BON
Provincie:
Tag(s):