donderdag, 27. oktober 2005 - 10:58

Muizen in de omgeving

Het waarnemen van zoogdieren is vaak een lastige zaak. Marterachtigen (zoals Das, Bunzing of Wezel), vleermuizen maar ook de diverse muizensoorten worden zelden gezien. Toch komt een groot aantal muizensoorten in de directe omgeving van mensen voor. Sommige soorten, zoals de Huisspitsmuis en de Huismuis hebben hun leefgebied zelfs in de directe omgeving van bewoning en zijn helemaal aangepast aan menselijke activiteiten. Muizen worden vaak pas ‘zichtbaar’ door de ‘klapval’, die de bewoner heeft geplaatst bij overlast, veroorzaakt door muizen.

De lezing wordt verzorgd door Henk Heijligers, werkzaam voor het Natuurhistorisch Genootschap en in zijn vrije tijd onder andere bezig met zoogdieren, vooral vleermuizen en muizen. Tijdens de lezing zal stil worden gestaan bij welke soorten er voorkomen in de omgeving van huis, bos, tuin, weiland, houtwal, beek, enz.

Daarnaast zal worden aangegeven van welke soorten gegevens bekend zijn in de omgeving van Maastricht. De aanwezigen worden attent gemaakt op mogelijkheden om muizen in de eigen omgeving op te merken, terwijl ook hun deelname wordt verwacht aan een nieuw project van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg: de zoogdierenatlas. Voor deze atlas dienen zoveel mogelijk waarnemingen van zoogdieren verzameld te worden om een goed verspreidings-beeld van de diverse soorten te krijgen.

Op donderdag 3 november 2005 zal de Kring Maastricht van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg een dialezing houden over de kleine zoogdieren (muizen) die voorkomen in de omgeving van Maastricht. De lezing begint om 20.00 uur in het natuurhistorisch Museum Maastricht aan het De Bosquetplein 7. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Foto: Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
Provincie:
Tag(s):