woensdag, 16. maart 2005 - 13:02

Na 60 jaar nog verliefd

Burgwerd

Op maandag 14 maart vierden Karel Eringa en Sjoukje Eringa-Poelstra uit Burgwerd hun 60-jarig huwelijksfeest. Omdat dit toch wel een bijzonder feestelijke aangelegenheid is, heeft burgemeester Theunis Piersma van de kleine gemeente Wûnseradiel dinsdagmiddag een bezoek gebracht aan het nog steeds gelukkige huwelijkspaar in hun woning te Burgwerd. Hij heeft hen namens het gemeentebestuur gefeliciteerd.

Op 14 maart 1945 zijn Karel Eringa en Sjoukje Poelstra getrouwd op het gemeentehuis van Wonseradeel (nu Wûnseradiel) te Witmarsum. Vanwege de oorlog was het een sober feest maar toch ervoer het bruidspaar dit als een feestelijke dag. Met rijtuigjes ging het gezelschap vanuit Burgwerd naar het gemeentehuis en daarna naar de kerk in Burgwerd voor de kerkelijke inzegening. Omdat het die dag stralend weer was konden de gasten na de plechtigheid limonade drinken in de tuin van de dominee.

Het echtpaar Eringa heeft vijf kinderen gekregen, vier zonen en één dochter. Een van de zonen is inmiddels overleden. Lange tijd woonde het echtpaar Eringa op een boerderij bij Burgwerd. In 1985 verhuisden ze naar de Schoolstraat 24 in Burgwerd, waar ze nu nog steeds wonen. De oudste zoon woont in de boerderij. De heer Eringa is vele jaren actief geweest als organist van de kerk van Burgwerd. ©BON / foto: gem. Wûnseradiel
Provincie:
Tag(s):