zaterdag, 12. november 2005 - 21:45

Na Voedselbank nu Kledingbank in de startblokken

Maasbracht

Onder de noemer ‘Limburg steunt Limburg’ zal op 1 januari in Maasbracht de Kledingbank Limburg haar deuren openen. Naast de Voedselbank en de (gratis) Weggeefwinkel is dit wederom een voorziening voor mensen die problemen ondervinden met het voorzien in hun eigen dagelijkse levensbehoeften.

In het pand aan de Hofstraat 4 in Maasbracht wordt momenteel nog hard gewerkt. Zakken en dozen met kleding vullen het gebouw, waar vrijwilligers druk doende zijn om de opslagruimte en winkel vorm te geven en in te richten.

‘De armoede onder de bevolking is schrikbarend’ zegt initiatiefnemer Ron Verhees uit Linne, die samen met Hans Birk en 13 vrijwilligers zijn verbonden aan de ‘nieuwe’ kledingbank in Maasbracht.

Verhees, bekend van het project ‘Heart for Romania’ in Linne, ontving vanuit de eerstelijns zorg de afgelopen twee jaar signalen over armoede in zijn regio. Dit noodzaakte hem om iets te doen voor sociale minima, zoals het inzamelen van kleding voor de mensen die er tekort aan hadden en niet over de financiële middelen beschikten om kleding te kopen. Omdat de doelstellingen van beide projecten niet verenigbaar waren, besloot hij zich alleen op de nieuwe kledingbank te richten en uit ‘Heart for Romania’ te stappen. De doelgroep vormen de sociale minima in alle leeftijden.

‘De kledingbank moet het hebben van giften’, laat Verhees weten en daarover hoeft hij niet te klagen. Zo is het pand aan de Hofstraat in Maasbracht, waar de winkel gevestigd wordt, belangeloos ter beschikking gesteld. Ook heeft een autobedrijf 3 busjes beschikbaar gesteld om kleding op te halen bij inzamelpunten. Een schoenenketen heeft belangeloos splinternieuw schoeisel geleverd.

Om te zorgen dat er door particulieren geen misbruik wordt gemaakt van het aanbieden van gratis kleding, richt de winkel zich op personen die verbonden zijn aan de Voedselbank. Een andere optie is dat de sociale minima een officiële verwijzing van de huisarts of een andere hulpverlener krijgen. Op die manier wordt fraude voorkomen. Ook is de kledingbank alleen op afspraak te bezoeken. Op die manier wil de Stichting de winkel laagdrempelig houden en hoeven klanten niet bang te zijn te worden geconfronteerd met andere klanten. Voordeel is dat het pand niet in een winkelstraat is gelegen.

‘Alles gebeurt nu op vrijwillige basis’, maar de sociaal betrokken Verhees hoopt dat de winkel een grotere uitstraling krijgt, zodat ook andere provincies dit initiatief oppikken. Ook hoopt hij op de vrijgevigheid van ondernemers. Omdat er nu al veel kleding binnenkomt, bestaat de vrees dat er spoedig een gebrek aan opslagruimte ontstaat.

Het verzamelcentrum aan de Hofstraat 4 in Maasbracht is iedere zaterdag van 10.00 – 14.00 uur geopend voor het aanleveren van hulpgoederen (kleding en schoeisel). Daarnaast zijn er op dit moment 3 steunpunten in de regio waar ook op werkdagen aangeleverd kan worden:
Kampeerboerderij Van Kempenhof, Groenstraat 49 in Melick; Bloemenshow en Dierencorner van Eck, Kerkveldsweg 17 in Echt; Familie Versteegen, Esdoornstraat 18 in Neer.
Provincie:
Tag(s):