donderdag, 1. december 2005 - 15:37

Nachtelijke stremming Zeelandbrug

De Zeelandbrug is in de nacht van maandag 5 december op dinsdag 6 december van 00.00 uur tot en met 05.00 uur gestremd voor het weg-verkeer. Door reinigingswerk aan het fietspad en het wegdek en het plaatsen van reflectors op de barriers is om veiligheidsredenen het passeren van wegverkeer niet mogelijk.

Bij de Zeelandbrug en toeleidingswegen worden informatie-borden geplaatst en wordt een omrijroute aangegeven via de Stormvloedkering. Voor bijzon-dere situaties is het mogelijk om ambulances te laten passeren.
Provincie:
Tag(s):