vrijdag, 11. maart 2005 - 17:02

Nederland en Vlaanderen 'Schelde'

Zeeland

Overeenstemming Nederland en Vlaanderen over Schelde.
<BR>Nederland en Vlaanderen zullen samen ruim vijfhonderd miljoen euro besteden aan een serie projecten om de Schelde ‘veiliger, natuurlijker en toegankelijker’ te maken.

Dit zijn de Vlaamse en Nederlandse regering met elkaar overeengekomen bij de vaststelling van de Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010.

De omgeving van de rivier de Schelde krijgt een betere beveiliging tegen overstromingen. Verder komt er rond de rivier meer ruimte voor de natuur. De haven van Antwerpen ten slotte krijgt een ruimere toegang zodat ook grotere containerschepen makkelijk kunnen in- en uitvaren. Het is de bedoeling dat de projecten vóór 2010 zijn gerealiseerd of in elk geval in uitvoering zijn.

Ministers Karla Peijs en Cees Veerman (Landbouw), staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen en de Vlaamse minister Kris Peeters hebben vandaag een Memorandum van Overeenstemming over hun afspraken ondertekend. Daarin bekrachtigen zij de conclusies van de Ontwikkelingsschets en maken ze afspraken over de kostenverdeling van de projecten. Het besluit dat vandaag in de ministerraad is genomen, zal vandaag ter goedkeuring aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Provincie:
Tag(s):