woensdag, 28. december 2005 - 9:27

Nederland heeft een 'alcoholprobleem'

Het afgelopen jaar heeft aangetoond dat Nederland een alcoholprobleem heeft. Ondanks voorstellen van minister Hans Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is hij er niet in geslaagd deze voorstellen om te zetten in effectief beleid om alcoholconsumptie te verminderen. Ten opzichte van andere Europese landen zoals Duitsland, Denemarken, Zwitserland en Frankrijk, ‘dreigt Nederland achterop te raken in haar alcoholbeleid’, zegt Wim van Dalen van de Stichting Alcoholpreventie (STAP).

Zo ondervindt van alle Nederlanders ouder dan 16 jaar 10% problemen als gevolg van overmatig drinken en is het alcoholgebruik onder scholieren sterk gestegen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat ongeveer 40 procent van de jonge mannen en 5 procent van de pubers een zware drinker is.

Oorzaken hiervan zijn ondermeer de alcoholreclame op TV. Een voorstel van minister Hoogervorst om geen alcoholreclame uit te zenden op radio en tv tussen 06.00 uur en 21.00 uur, trok hij weer in. Meer dan de helft van de alcoholreclame wordt nu tussen zeven uur ’s ochtend en negen uur s’avonds uitgezonden.

Minister Hoogervorst stelde in het voorjaar van 2005 in zijn beleidsnota Alcohol en Jongeren voor om de accijns op breezers met 60 cent per flesje te verhogen. In andere Europese landen had deze maatregel effect en nam de alcoholconsumptie onder jongeren af. Na verzet uit o.a. de alcoholindustrie ging het plan niet door en werd de accijns uiteindelijk verlaagd. Wel zal waarschijnlijk in 2006 de verkoop breezers vanuit supermarkten niet meer mogelijk zijn, maar moet men hiervoor naar de slijter. Daarnaast blijven supermarkten stunten met lage prijzen voor een krat bier volgens onderzoek van STAP in 2002, 2003 en 2004.

Minister Hoogervorst komt in 2006 met nieuwe voorstellen om de alcoholconsumptie te verminderen. STAP roept de Tweede Kamer op een effectiever alcoholbeleid op te zetten. Ook de World Health Organization spoort de EU-lidstaten aan om daadkrachtige maatregelen te nemen voor het alcoholbeleid.
Provincie:
Tag(s):