dinsdag, 3. mei 2005 - 9:55

Nederland herdenkt massaal

Het herdenken van oorlogsslachtoffers wordt door 4 van de 5 Nederlanders als belangrijk ervaren en driekwart van de Nederlandse bevolking vindt de viering van 5 mei belangrijk. Dit blijkt uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2005 dat is uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Van de ondervraagden zegt dat ook in de toekomst aan 4 en 5 mei aandacht moet worden besteed. Verder blijkt uit het onderzoek dat herdenken van alle leeftijden is. Zowel jong als oud staat op 4 mei stil bij de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog, al stijgt het percentage dat herdenkt met de leeftijd.

Voor 90% van de respondenten is 4 mei vooral respect tonen voor de slachtoffers en een moment om stil te staan bij de gevolgen van oorlog.
Bevrijdingsdag is voor meer dan de helft van de bevolking de feestelijke viering van de bevrijding van Nederland in 1945 en 34% viert dat ze in een vrij land leven.

Drie van de vijf Nederlanders kent wel iemand in zijn omgeving die een oorlogssituatie heeft meegemaakt, of kind is van een oorlogsslachtoffer. En ruim 50% zegt dat kennis van de Tweede Wereldoorlog bijdraagt aan het begrijpen van de huidige internationale ontwikkelingen.

Tijdens de herdenkingsplechtigheden op 4 mei en de bevrijdingsfestiviteiten op 5 mei zullen veel buitenlandse veteranen aanwezig zijn. Waarschijnlijk is dit voor de laatste keer, omdat veel veteranen al een respectabele leeftijd hebben bereikt. Het defilé in Wageningen zal door Prins Willem-Alexander worden afgenomen, voor veel veteranen een hoogtepunt tijdens 5 mei. © BON/Foto: John Peters

Provincie:
Tag(s):