vrijdag, 11. februari 2005 - 10:48

Nederland spaart en schulden nemen toe

Amstelveen

Het spaartegoed van particulieren is in 2004 uitgekomen op bijna € 200 miljard. Er is maar liefst € 11 miljard meer op spaarrekeningen gestort dan is opgenomen. De uitstaande schuld op consumptief krediet steeg in 2004 tot bijna € 18 miljard. Het rood staan op betaalrekeningen was tenslotte € 7 miljard in 2004. Dit blijkt uit vrijdag verschenen cijfers van het CBS.

Een onzekere economische situatie zetten in 2004 deed de particulier sparen, het tegoed op spaarrekeningen nam hiermee toe met 8 procent. Sinds 2001 is het spaartegoed met gemiddeld 10 procent per jaar sterk toegenomen. Tussen 1997 en 2000 bedroeg de jaarlijkse toename nog 5 procent. Niet alleen werd er minder uitgegeven, de beleggingen als alternatief namen ook af. De roodstand op betaalrekeningen nam wel toe in 2004. Huishoudens stonden eind december 2004 voor € 6,9 miljard in het rood.

In 2004 had een huishouden gemiddeld 28 duizend euro op de bank staan, dat is bijna € 2000,- meer dan in 2003. Eind 2004 bedroeg de gemiddelde schuld op consuptief krediet voor een huishouden gemiddeld € 2500,-, dit is net zoveel als het jaar daarvoor. Eind december 2004 stond een huishouden gemiddeld € 1000,- rood op betaalrekeningen. Dit is € 100 meer dan in 2003. ©BON/CBS
Categorie:
Tag(s):