dinsdag, 19. juli 2005 - 12:35

Nederlander heeft financiële kopzorgen

Het dagelijks leven van de Nederlander wordt het meest bepaald door zijn gezondheid en de mate waarin hij zich fit voelt. Maar de meest negatieve invloed op onze dagelijkse stemming wordt veroorzaakt door financiën. Meer dan de helft van de Nederlanders ervaart onrust en een beklemd gevoel door zijn financiële situatie. Dat blijkt uit onderzoek van De Hypotheker en Zorgverzekeraar VGZ, verricht door Blauw Research.

Om consumenten zelf te laten testen in welke mate hun financiële situatie een gevoel van stress teweegbrengt hebben VGZ en De Hypotheker de Stresstest ontwikkeld.

Met het onderzoek wilden De Hypotheker en VGZ te weten komen hoezeer financiën en gezondheid de gemoedstoestand van de Nederlander beïnvloeden. Daar kwam onderstaande Top 7 uit voort.

Top 7 invloed op dagelijks leven
1. gezondheid (90%)
2. relatie met gezin (88%)
3. mate fit / moe zijn (87%)
4. financiën (74%)
5. werk ( 59%)
6. weer (56%)
7. nieuws van de dag (33%)

Top 7 meest negatieve invloed op dagelijkse stemming
1. financiën (66%)
2. nieuws van de dag (58%)
3. mate fit / moe zijn (42%)
4. werk (33%)
5. gezondheid (32%)
6. weer (30%)
7. relaties met gezin (10%)

Gezondheid en financiën, de nummers één uit beide lijstjes, hebben eveneens veel met elkaar te maken. Zo blijkt dat mensen met een krap budget al snel bezuinigen op ontspannende uitstapjes (65%), gezonde (verse) voeding (23%) en sport (25%). Ook zeggen mensen met financiële zorgen (65%) veel stress te ervaren door de gezondheid (74% tegen 51% van de mensen zonder zorgen om financiën). Meer vrouwen (60%) maken zich zorgen om hun financiële situatie dan mannen (47%) en dit veroorzaakt stress. Binnen de lage inkomensgroep (tot 25.000 euro) is er duidelijk vaker sprake van een gevoel van stress. 62% geeft aan een beetje tot zeer gestresst te zijn.

Onder de hoogste inkomensgroep (vanaf 45.000 euro) ligt dit percentage op 35%. Mensen met een laag inkomen denken dat mensen met veel financiële middelen een zorgeloos leven leiden (43%), maar personen uit de hoogste inkomenscategorie delen deze mening niet direct (21%). Opvallend is dat slechts één op de tien (11%) Nederlanders op zoek gaat naar een deskundig financieel advies.
Categorie:
Tag(s):