donderdag, 13. oktober 2005 - 9:34

Nederlanders bewegen meer

Delft

Nederlanders bewegen meer in hun dagelijks leven, blijkt uit onderzoek van TNO. Voldeed in 2002 nog slechts 52 procent van de volwassenen aan de beweegnorm, nu is dat 60 procent. Staatssecretaris Clémence Ross van het ministerie van VWS is verheugd over de positieve kentering.

Deze ontwikkeling is daar ben ik van overtuigd voor een belangrijk deel het gevolg van het werk dat het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen in onder meer de FLASH!-campagne heeft verzet in samenwerking met vele partijenaldus Ross. De driejarige FLASH!-campagne die NISB sinds 2003 uitvoert, is erop gericht mensen te verleiden meer te bewegen in hun dagelijkse leven. De aanpak om naast massamediale aandacht voor bewegen ook te werken aan lokale verankering blijkt succesvol, beaamt de staatssecretaris.

Uit het TNO-rapport Bewegen in Nederland 2000-2004 blijkt dat de bewegingswinst niet bij alle groepen wordt geboekt. Vooral jongeren bewegen veel te weinig. Dat verklaart ook waarom steeds meer jongeren met overgewicht kampen. Jongeren moeten een inhaalslag maken, aldus Ross tijdens een toespraak bij de opening van het nieuwe kantoor van NISB in Bennekom.

Verheugend is ook volgens Ross dat het aantal inactieve volwassenen, de mensen die nóóit een half uur per dag bewegen de laatste jaren is afgenomen van 9% naar 8%. Een mooi resultaat, maar nog onvoldoende. Vandaar dat het ministerie van VWS de campagne FLASH! voortzet en nieuwe campagnes aankondigt om overgewicht en diabetes te voorkomen. De staatssecretaris heeft haar ambities verwoord in de kabinetsnota 'Tijd voor Sport' Hierin spreekt ze de wens uit dat in 2010 65% van de Nederlanders de beweegnorm haalt. Deze norm houdt in dat een volwassene vijf dagen per week minstens dertig minuten flink beweegt of minstens drie keer per week sport.
Categorie:
Tag(s):