dinsdag, 10. mei 2005 - 13:07

Nederlanders surfen steeds massaler op internet

Het aantal mensen dat online is, groeit nog steeds. In de beginperiode van internet in 1995 maakte 1% van de Nederlanders wel eens gebruik van internet. Nu zegt bijna 4 van de vijf Nederlanders van 16 jaar en ouder ooit wel eens gebruik te hebben gemaakt van het digitale medium. Ruim tweederde van de ondervraagden geeft aan de afgelopen week online te zijn geweest, en 90 procent gebruikt internet vooral voor het versturen van e-mail. Dit blijkt uit de internetmonitor van Trendbox, die een onderzoek onder 1.000 personen van 16 jaar en ouder hebben uitgevoerd.

Uit het onderzoek blijkt verder dat tegenwoordig de bezoekrs van internet een representatieve afspiegeling is van de samenleving. In 1995 waren het nog vooral mannen, jongeren, hoger opgeleiden en de inwoners van de Randstad. Zo surft van de groep 65-plus ongeveer een derde minimaal een keer per week op het internet. Van de jongeren van 16 tot 25 jaar is bijna iedereen online. Toch is er een groep van 1% die aangeeft nog nooit gebruik te hebben gemaakt van dit medium. Het aantal vrouwen dat internet raadpleegt is net zo groot als het aantal mannen.

Internetbankieren en het doen van online aankopen is fors toegenomen t.o.v. vorig jaar. Ruim 60 procent zegt zijn bankzaken via de digitale snelweg te regelen. Vorig jaar was dat nog 54%. © BON/Foto: FBF.nl

Provincie:
Tag(s):