woensdag, 23. februari 2005 - 16:11

Nederlands cultuurlandschap

Het kabinet geeft 500.000 ha Nederlands cultuurlandschap de status van ‘Nationaal Landschap’. Zo bleek woensdag tijdens een conferentie die is georganiseerd door het ministerie van LNV in samenwerking met het ministerie van VROM, de RLG en de provincie Noord-Holland. Er wordt al decennia lang gepraat over het behoud van ons cultuurlandschap, maar het kreeg nooit handen en voeten. Voor het realiseren van deze ambitie is veel geld nodig, gemiddeld € 225 miljoen per jaar voor investeringen en beheer.

Dat geld is nog maar gedeeltelijk beschikbaar, maar de raad is ervan overtuigd dat het rijk, met medefinanciering van de EU, en provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties en private sector dat geld bijeen kunnen brengen. De raad adviseert om binnen twee jaar voor alle twintig Nationale Landschappen de uitvoeringsplannen gereed te maken en ze binnen vijf jaar ook allemaal officieel in te stellen, waarna deze een duurzame status krijgen. Secretaris-generaal Kalden van LNV benadrukte bij het in ontvangst nemen van het advies het belang van draagvlak, 'want zonder draagvlak onder de bevolking is het concept van Nationale Landschappen ten dode opgeschreven', aldus Kalden. Het is nu aan de provincies om het beleid daadwerkelijk te implementeren. In Zeeland zijn drie nationale landschappen. Het gaat hier om de Zak van Zuid-Beveland, West-Zeeuws-Vlaanderen en het platteland van Walcheren. ©BON
Provincie:
Tag(s):