vrijdag, 10. juni 2005 - 9:13

Nederlandse konijnen-populatie afgenomen

Nijmegen

Het gaat niet goed met het konijn in Europa en zeker niet in Nederland. Van de Nederlandse konijnenpopulatie uit 1994 was in 2004 nog maar 30% over en het konijn is daarmee een kwetsbare soort geworden. Het konijn is sinds het van kracht worden van de Flora- en faunawet een inheems beschermde diersoort maar is echter nog steeds (onder vergunning) bejaagbaar en wel van 15 augustus tot 31 december.

Vanaf de jaren vijftig hebben konijnen te maken met het deels dodelijke Myxomatose virus maar thans is bekend geworden dat ze gedurende het afgelopen decennium een nog veel dodelijkere virus onder de leden hebben opgelopen: het RHD virus (Rabbit Haemorrhagic Disease Virus). Waarschijnlijk leeft dit virus al langere tijd bij de konijnen maar is deze recent gemuteerd naar een dodelijke vorm.

Minister Veerman onderschrijft de zorg voor de stand van het konijn en erkent dat het konijn een belangrijke rol speelt bij natuurbeheer in de duinen. Volgens Minister Veerman is het nodig om een beter beeld te krijgen van de huidige situatie en eventuele maatregelen ter verbetering van de stand van konijnen. Hiertoe zal de populatieomvang in kaart gebracht moeten worden en dient de ontwikkeling van het konijn zorgvuldig bijgehouden te worden. De vraag is of het konijn, net als de huismus, kandidaat is om op de Rode Lijst van kwetsbare en bedreigde dieren geplaatst te worden.

De Zoogdiervereniging VZZ heeft daarom het konijn uitgeroepen tot aandachtssoort van het jaar 2005. Alle Nederlanders worden opgeroepen om tijdens de ochtend- en avondschemering konijnen te tellen. Komend weekend (11-12 juni) wordt hiertoe het tweede nationale telweekend georganiseerd en iedereen wordt gevraagd hieraan mee te doen.
Provincie:
Tag(s):