donderdag, 9. juni 2005 - 17:06

Niet iedere bestuurder Goochem!

twente

In de maanden maart tot en met mei kreeg het thema “Gordel om … Giga Goed!� extra aandacht bij de handhaving van de verkeersregels door de politie Twente. Om de kans op letsel en dodelijke omgevallen te kunnen verminderen is het van belang een gordel te dragen.

Uit cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat personen die een gordel dragen 30 tot 40% minder kans lopen op letsel of dodelijke ongevallen. In de hele regio zijn vele controles gehouden, waarbij met nadruk werd gekeken naar het dragen van de gordel door de passagiers die achterin de auto zaten en het gebruik van goedgekeurde kinderzitjes. Ondanks het feit dat uit landelijk onderzoek blijkt dat het gordelgebruik in Twente hoger ligt dan het landelijk gemiddelde (95 en 90%) werden tijdens de controles in totaal ruim 4200 bestuurders bekeurd.

Tijdens de controles was er veel aandacht voor het dragen van de gordel achterin. Uit onderzoek blijkt dat ruim 60% van de passagiers achterin de gordel gebruikt. In totaal werden ruim 4200 bestuurders en passagiers bekeurd voor het niet gebruiken van de autogordel. Het grootste aandeel bestond uit bestuurders, ruim 4000. Vijftig passagiers werden bekeurd voor het niet dragen van de gordel en er werden 150 bekeuringen uitgeschreven voor het onjuist vervoeren van kinderen. Met name het vervoer van kinderen tussen de 3 en 12 jaar, die kleiner zijn dan 1.50 m gaat niet volgens de regels. Zij staan of zitten achterin de auto en gebruiken in het geheel geen gordel. In de praktijk heeft dit regelmatig geleid tot kinderen die met hun gezicht op het dashboard belanden na een noodstop.

De politie zal de komende maanden extra aandacht besteden op gericht dragen van de bromfietshelmen en het rijden onder invloed. Het dragen van de gordel is één van de vijf speerpunten van de verkeershandhaving en zal dus bij de controles de aandacht blijven vragen. Of de brandweerhelmen ook goedgekeurd zijn voor op de openbare weg is nog maar de vraag.
Provincie:
Tag(s):